Kryptovaluta är en spännande ny teknik. Oavsett om pengar skickas, spenderas eller investeras så representerar kryptovalutor ett paradigmskifte hur vi tänker på pengar. Kryptovalutor har funnits i över 8 år, och har idag ett totalt marknadsvärde på ungefär 1.7 biljoner kr.


I den här enkla guiden kommer du lära dig:

  • Vad är kryptovalutor?
  • Hur fungerar kryptovalutor?
  • Är kryptovalutor säkra?
  • Hur kan jag köpa kryptovalutor?
  • Vad kommer härnäst?

Vad är kryptovalutor?

Kryptovaluta är en internetbaserad valuta som använder sig utav kryptografiska funktioner för att genomföra finansiella transaktioner. Kryptovalutor använder sig utav blockchain-tekniken vilket ger en decentralisering och transparens. Den viktigaste funktionen i kryptovalutorna är att dem inte kontrolleras utav någon central myndighet, utan blockchainen är helt decentraliserad vilket gör kryptovalutor teoretiskt sett immuna mot dem gamla sätten att reglera kontroll och störa valutor. Kryptovalutan kan skickas direkt mellan två parter med användning av offentliga och privata krypteringsnycklar. Dessa överföringar kan göras väldigt fort och med väldigt små behandlingsavgifter vilket gör det möjligt för användare att undvika traditionella finansinstituts avgifter på vanliga banktransaktioner.

Hur fungerar kryptovalutor?

Kryptovaluta är en ny digital form utav pengar som körs på ett helt nytt monetärt system, som inte regleras utav någon centraliserande myndighet eller spåras utav en formell institution. Kryptovalutan fungerar på ett decentraliserat sätt pågrund utav att den använder sig utav “peer-to-peer” teknik som kallas för Blockchain. Blockchain-tekniken säkerställer att alla kryptovalutor hålls reda på, oavsett om dem finns i en digital plånbok eller om dem används i handeln. Bitcoin var den första att inrätta ett system där två person, avsändaren och mottagaren måste skapa en digital signatur för varje betalning. Där varje person har en offentlig och en privat krypteringsnyckel, vilket gör det möjligt för varje transaktion att verifieras och säkerställer att transaktionen går till rätt person.

Är kryptovalutor säkra?

Kryptovaluta som produkt anses vara säker men man ska vara väldigt försiktigt om man planerar att investera i kryptovalutor då värdena på dem kan röra sig väldigt kraftigt under korta tidsperioder.

Men det finns även andra säkerhetsproblem med kryptovalutor, då det inte finns någon centralisering eller någon som har kontroll av transaktionerna så kan man aldrig få tillbaka pengarna om du skulle skicka till fel person, eller om din dator blir hackad och personen tömmer dina besparingar i kryptovalutor. Däremot finns det idag säkerhetstjänster som möjliggör att man minimerar dessa risker, genom att till exempel köpa sig hårdvara som förvarar din digitala plånbok utan någon internetuppkoppling vilket gör det svårt för bedragare att komma åt dina besparingar.

Hur kan jag köpa kryptovalutor

Det finns många olika tillvägagångssätt för att köpa eller investera i kryptovalutor, man kan köpa ifrån dem större företagen som är specialiserade på handel utav kryptovalutor såsom Coinbase eller Btcx eller så kan man vända sig till peer-2-peer marknadsplatser, där man alltså tar bort mellanhanden och köper och säljer med privatpersoner genom till exempel LocalBitCoins, fördelen med det är att du tar bort den höga avgiften som företagen som är specialiserade på handel utav kryptovalutor livnär sig på.

Vad kommer härnäst?

Kryptovaluta branschen förändras dagligen, det kommer nya kryptovalutor hela tiden men dem vanliga kommer alltid att vara dem som handlas mest utav marknaden. Det som blir intressant är om vi kommer att se om kryptovalutan någonsin kommer att tas sig an den riktiga e-handeln och vanliga konsumentbranschen, det är något som återstår att se för framtiden.

Lämna en kommentar