Det är tydligt att Coronakrisen har lett till en fortsatt nedgående trend på bostadspriserna i Stockholmsområdet. Totalt har priserna fallit med 0,5 % under mars månad. Medans Stockholmsområdet har sett ett betydligt högre prisfall på 1,7 % enligt Dagens Industri.

Även andra städer i Sverige har en nedåtgående bostadsmarknaden, i Malmö har priserna gått ner 1,5 % under mars månad.

Vad kan man dra för slutsatser utifrån läget?

Den ekonomiska osäkerheten sätter definitivt högre krav på både banker och spekulanter på bostadsmarknaden, i och med att fler säljer innan man köper något nytt vilket skapar en oerhörd osäkerhet på bostadsmarknaden.

Den tillfälliga amorteringsfriheten som infördes av regeringen kan komma att hjälpa marknaden lite genom att agera som en bromskloss men i och med att man har gått ut och sagt att amorteringen kommer att komma tillbaka i framtiden så tror inte jag att den har en stor effekt på dem snabba prisfall vi ser idag på bostadsmarknaden.

Lämna en kommentar